True worship

Käyttäjän Sujeong Meyer kuva
To, 22.2.2018 -- Sujeong Meyer

(suomennos englanninkielisen kirjoituksen jälkeen)

Therefore, I urgen you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God – this is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is – his good, pleasing and perfect will. (Romans 12:1–2)

Living as a Christian, as the light and the salt, is not an easy task nowadays. God has created us with different talents and also assignments in our life, according to our ability. We must read his words, meditate them in our spirit and even apply them in our lives. God wants our lives to be a spiritual worship pleasing to God. But the world is making people so busy that they don’t have much time. The world is demanding our lives to go far away from God. It is not easy to meditate, to apply and to live God’s words in our busy lives. Nevertheless, God wants us to have a spiritual worship where we offer our bodies as a sacrifice to God's pleasure. How is it possible? How can we give the spiritual worship that God wants from us?

God has given all of us different talents, and He gave us the church. The church is a great community where can give spiritual worship to God with all our different talents that God has given us. When we know each other's talents and give our talent to the unity, we offer spiritual workship to God as one body. It is also important to keep the spiritual flow and the meditation of the individual. However, it is not only an individual matter but a task that all of us are responsible for, for each other. Those who have the gift of encouragement can look around and encourage others, those who are able to teach will teach and those who are able to serve will serve. In order for the community to share the spiritual worship, one thing is important: we must know each other very well. You must know the people's lives, their circumstances and gifts. We must pray for each other and strive to renew each other's hearts.

But in this busy age, we forget the meaning of the community. Each person has his own excuse. We are busy and do not have time for fellowship or we are not interested in each other. In healthy communities people should know each other very well to build the individual spiritual flow. Then the talents of each other are illuminated, and true spiritual worship can be provided where the fragrance of Christ is manifested in our lives. It is the true worship that God wants us to offer.

Various people bring their own lives and different tasks of life to the community. Often people are envious and compare, when they look at someone else's life – that’s our nature. But the truth is that everybody has different difficulties and struggles in life, life is not always just peaceful. Our lives are always in a spiritual war and the continuation of suffering for Jesus Christ. Because this is a Christian's life. God wants us to have peace, not easy life. He likes us to grow with him and live in the process where we look like him a bit more every day. He want us to walk with him in our lives. That’s why it is very important to pray for each other and to care for each other as one body. Someone may have forgotten God and may live according to the patterns of the world, someone else may be seriously concerned about the existence of God today…we all need to help each other. Then we can have spiritual worship that God want us to offer. We should not chase the patterns of this world.

For our own spiritual worship and for the worship pleasing to God, let's look around of us. When everyone is interested in the person next to him/her and shows the love of Christ, then what we have will make the community healthy. Open your mouth and take courage to reach out to other people and have fellowship with them. Let's pray for each other. That is the first step in the true worship that God wants to offer.

Sujeong Meyer
church member


Todellinen jumalanpalvelus

Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. (Room. 12:1–2)

Kristityn elämä valona ja suolana ei ole helppo tehtävä. Jumala on luomistyössään antanut meille erilaisia kykyjä ja myös kykyjemme mukaisia tehtäviä. Meidän on luettava hänen sanojaan, mietiskeltävä niitä ja laitettava ne käyttöön elämässämme. Jumala haluaisi elämämme olevan hänelle mieluista hengellistä jumalanpalvelusta. Kuitenkin tämä maailma saa meidät ihmiset niin kiireisiksi, ettei meillä ole paljon aikaa. Maailman vaatimukset loitontavat meitä Jumalasta. Kiireisen elämän keskellä ei ole helppoa mietiskellä ja elää todeksi Jumalan Sanaa. Silti Jumala haluaa, että antaisimme hänelle jumalanpalveluksenamme ruumiimme mieluisaksi uhriksi. Miten se on mahdollista? Miten elämämme voi olla Jumalalle mieleistä jumalanpalvelusta?

Jumala on antanut jokaiselle meistä kykyjä. Hän antoi meille myös seurakunnan. Seurakunta on hieno yhteisö, jossa voimme palvella Jumalaa saamillamme kyvyillä. Kun tunnemme toinen toistemme kyvyt ja yhdistämme ne, voimme palvella Jumalaa yhtenä ruumiina. Tämän lisäksi on tärkeää huolehtia yksilöinä omasta hengellisestä tilastamme ja rukouselämästämme. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään yksilöllisestä asiasta, vaan olemme kaikki myös vastuussa toisistamme. Jos jollakin on rohkaisemisen lahja, hän voi katsoa ympärilleen etsien, kuka tarvitsee rohkaisua. Opettamistaitoinen opettaa toisia ja palvelun lahjan saanut palvelee. Jotta tällainen yhteinen jumalanpalvelus olisi mahdollista yhteisössä, meidän pitää tuntea toisemme erittäin hyvin. Meidän on tunnettava ihmiset, heidän elämäntilanteensa ja lahjansa. Meidän on rukoiltava toistemme puolesta ja pyrittävä virkistämään toistemme sydämiä.

Kuitenkin tänä kiireisenä aikana me unohdamme yhteisön merkityksen. Jokaiselle on oma perustelunsa. Joko olemme kiireisiä eikä meillä ole aikaa yhteyden hoitamiseen tai emme ole kiinnostuneita toisista. Terveessä yhteisössä ihmiset tuntevat toisensa hyvin, ja jokaisen jäsenen hengellinen elämä rakentuu. Kaikkien kyvyt tulevat esiin, ja tuloksena on jumalanpalvelus, jossa Kristuksen tuoksu ilmenee elämässämme. Tätä on todellinen jumalanpalvelus, jota Jumala meiltä odottaa.

Erilaiset ihmiset tuovat omat elämänsä ja elämäntehtävänsä yhteisöön. Meillä ihmisillä on taipumus kadehtia ja vertailla katsellessamme toisen elämää; se on osa luontoamme. Kuitenkin totuus on, että jokaisella on omat vaikeutensa ja kamppailunsa. Elämä ei ole aina pelkästään rauhallista. Elämässämme on aina hengellinen taistelu ja jatkuva kärsimys Jeesuksen Kristuksen tähden. Sellaista on kristityn elämä. Jumalan tahto on, että meillä on rauha, ei helppo elämä. Hän haluaa meidän kulkevan ja kasvavan hänen kanssaan sekä elävän prosessissa, jossa muutumme hänen kaltaisuuttaan kohti päivittäin. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että rukoilemme toistemme puolesta ja huolehdimme toisistamme kuin yksi ruumis. Joku on ehkä unohtanut Jumalan ja elää maailman mallin mukaan, joku toinen saattaa epäillä vahvasti Jumalan olemassaoloa tänään…me kaikki tarvitsemme toistemme apua. Silloin voimme toteuttaa hengellistä jumalanpalvelusta emmekä tämän maailman malleja.

Omaa jumalanpalvelustamme varten ja Jumalan mieleistä jumalanpalvelusta varten: katsotaan ympärillemme. Kun jokainen meistä on kiinnostunut vieressämme olevasta ihmisestä ja osoittaa Kristuksen rakkautta, silloin yhteisöstämme tulee terve. Avaa siis suusi ja rohkaise itsesi lähestymään toisia, antaudu yhteyteen heidän kanssaan. Rukoillaan toistemme puolesta. Se on ensimmäinen askel siihen todelliseen jumalanpalvelukseen, jota Jumala meille tarjoaa.

Sujeong Meyer
seurakuntalainen