Koti

Käyttäjän Jari Nuutinen kuva
To, 5.10.2017 -- Jari Nuutinen

Olemme perheeni kanssa remontoineet muutaman asunnon vuosien varrella ja yksi mökkikin on tullut rakennettua. En kuvittele olevani rakennusalan ammattilainen, mutta jotkut rakentamiseen liittyvät lainalaisuudet ovat kuitenkin tulleet tutuksi.

Ensinnäkin viranomaismääräykset asettava rakentamiselle reunaehdot, mitä tahansa ei voi tehdä ihan miten tahansa vaan täytyy noudattaa voimassa olevia säädöksiä. Toisinaan ne voivat tuntua pikkumaiselta pilkun viilaamiselta, mutta lupa-asiat täytyy hoitaa tai muutoin vaarana voi olla työn keskeytyminen tai luvattoman rakennelman purkaminen. Rakentajan tulisi noudattaa hyvää rakentamistapaa, joka tarkoittaa että rakentaja noudattaa rakennusaikana voimassa olevaa rakennuslakia ja rakennusasetuksia. Viranomaisen tarkoituksena ei ole kiusata kansalaisia vaan luoda jokaiselle asukkaalle ja asumisympäristölle mahdollisimman hyvät olosuhteet.

Toinen rakentamisessa huomioitava seikka on siihen valittavat rakenteet ja rakennusmateriaalit. Rakentamistavalla ja valituilla materiaaleilla on suuri vaikutus rakennuksen elinkaareen ja asumisviihtyvyyteen. Mielipiteitä oikeasta rakennustavasta on liikkeellä runsaasti. Joidenkin mielestä hirsi on ainoa oikea rakennusmateriaali ja muovi kirosana, joku toinen taas ajattelee terveen talon muodostuvan jostain muusta. Rakentaminen on täynnä valintoja, vaihtoehdoista olisi kyettävä valitsemaan se paras, omia tarpeita vastaava vaihtoehto.

Koti ei kuitenkaan rakennu vain viranomaismääräyksistä, seinistä ja sisustuksesta vaan se syntyy siitä ilmapiiristä, jonka siellä asuvat perheenjäsenet muodostavat. Koti muodostuu rakkaudellisista ihmissuhteista, se on paikka yhdessä olemiselle ja tekemiselle. Koti on paikka, jossa saa levätä ja syödä, se on paikka jonne voi kutsua ystäviä kylään. Koti voi eri elämäntilanteissa näyttäytyä hieman erilaisena, mutta toivottavasti se on aina paikka, jonne on hyvä tulla ja jossa saa olla oma itsensä.

Edellä kirjoittamaani voidaan soveltaa myös seurakuntaan. Seurakuntaa on verrattu kotiin. Seurakuntakoti on yhteisö, jossa voimme kohdata ja palvella Jumalaa sekä toinen toisiamme. Se on paikka, jossa voimme tulla ravituksi ja virkistyä arjen kiireiden keskellä. Seurakunta on tai sen ainakin tulisi olla yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita sosiaalisesta asemasta, rodusta tai elämäntilanteesta huolimatta. Toivottavasti se on myös paikka, joka tunnetaan vieraanvaraisuudestaan ja jonne uusien ihmisten on helppo tulla. Seurakunta on enemmän kuin rakennus tai järjestäytymisen rakenteet, niitäkin toki tarvitaan. Seurakunta ei elä irrallaan ympäröivästä yhteiskunnasta. Voimassa olevaa lainsäädäntöä tulee noudattaa myös seurakunnan toiminnassa. Mielipiteitä seurakunnan järjestäytymismuodosta voi olla useita, mutta tässäkin meidän tulisi löytää seurakuntakodin toiminnan kannalta parhaiten palveleva rakenne.

Jari Nuutinen