Turva Jumalassa

Käyttäjän Akseli Mäkelä kuva
To, 25.1.2018 -- Akseli Mäkelä

”Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä” Ps.46: 2

Turvallisuuden tunnettamme koettelevat erilaiset elämämme ja ympäröivän maailman tapahtumat. Psalmin 46 kirjoittaja kuvaa, miten Jumala voi olla ihmisen turva erilaisissa tilanteissa. Näistä erilaisista tilanteista hän mainitsee niin sisäisen hätämme kuin ulkoiset muutokset, joita kohtaamme väistämättä elämän aikana.

Turvallisuuden tunne on sekä ulkoinen että sisäinen kokemus tilanteessa, jossa olemme. Harvoin mietimme turvallisuuttamme ennen kuin koemme sen uhatuksi. Ulkoisen turvallisuuden voimme menettää äkillisesti muuttuvissa tilanteissa, vaikka onnettomuuden myötä. Tällöin meillä on itse myös helpompi ymmärtää omaa turvattomuuttamme. Näemme saman reaktion myös toisissa ja saatamme hakeutua toisten seuraan juuri yhteisen kokemuksemme takia.

Turvallisuuden tunne on kuitenkin myös sisäinen kokemus. Saatamme kokea turvattomuutta, vaikka elämämme ulkoiset puitteet olisivat kuinka hyvin tahansa. Emme silti pysty rauhoittumaan tai lepäämään. Mielemme saattaa nousta erilaisia uhkakuvia tulevaisuudesta tai menneet turvattomuuden kokemukset tulevat mieleen ikään kuin automaattisesti. Monesti nämä tilanteet liittyvät omaan riittämättömyyden tunteeseen.

Psalminkirjoittaja tavoittaa jotain ainutlaatuista sisäisestä turvallisuuden tunteestamme. Me voimme kokea murhetta ja pelkoa, mutta Jumala on läsnä sen keskellä. Jumala on läsnä hädän hetkellä ja sen takia meidän ei tarvitse pelätä. Jumalan läsnäolossa toteutuu ainakin kaksi turvallisuuden tunnetta lisäävää asiaa: ymmärrys ja hyväksyntä. Koska Jumala on läsnä, Hän tietää tilanteemme ja näkee ihmisen tilanteen keskellä; ymmärtää minkä keskellä olemme. Samoin Hän hyväksyy meidän tunteemme, turvattomuutemme ja riittämättömyyden, on paikalla meidän turvanamme.

”Herra on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvanamme” Ps 46:12